Areamätning av bostäder och lokaler i Stockholm

 

areamätning
Först kan det vara bra att veta varför man gör en areamätning.

Många bostäder och lokaler har visat sig vara felaktigt uppmätta enligt dagens gällande regler. Det i sig kan leda till dyra konsekvenser, både ekonomiskt och juridiskt, när det kommer till försäljning. Är ytorna inte korrekt uppmätta kan det med andra ord leda till tvister mellan köpare och försäljare.

Att det är så viktig att måtten på arean i just Stockholm stämmer, beror på att bostäder här är väldigt dyra och påverkas oerhört mycket av storleken av boendet eller lokalen. Om det skulle visa sig att arean är felaktigt uppmätt och att det faktiskt är större än vad det står innan i kontraktet, då kan det innebära att bostaden/lokalen faktiskt är värd mycket mer än det ursprungliga priset.

En anledning till att ha de korrekta måtten är att arean ligger till grund för den satta hyran på till exempel bostaden. Om måtten då är felaktiga kan det vara så att summan för hyran kan ligga antingen för lågt eller för högt.

Då kommer nästa fråga: Hur går man till väga för att rätta till problemet?

Det finns i detta läge två alternativ. Antingen hyr man in en firma som utför en areamätning av lokalen/bostaden. Annars kan man ladda ner eller skicka efter en broschyr med utförliga regler, och göra mätningen själv. Det svåra när man gör det själv är att man oftast inte har de instrument som firmorna har. Innebörden av att instrument saknas är att det kommer ta mycket längre tid att utföra mätningen, samt att det är svårare att få ett exakt resultat.

Själva mätningen går till så att man mäter rum för rum men man får inte räkna med rum som ligger utanför själva bostaden. Det finns tryckta regler och bestämmelser kring detta.

För att få ett så korrekt resultat som möjligt är det bäst att anlita ett företag med god erfarenhet.