Hälsoundersökning i Stockholm

sweden-1289331_640

Att göra en hälsoundersökning i Stockholm borde vara något obligatoriskt för alla. För att i förebyggande syfte kunna upptäcka riskfaktorer som påverkar hälsan negativt och upptäcka allvarliga sjukdomar i god tid.

Hur hälsokontrollen går till

När du ska göra en hälsokontroll i Stockholm så finns det olika varianter beroende på vad du känner att du har för behov. Först och främst så kollar man på hälsoprofilen. Hälsoprofilen är en undersökning på personens livsstil, beteende, kroppsbyggnad och blodtryck. Alla dessa faktorer plussar man ihop och får en bild av hälsans nuläge. Sedan sätter man upp ett mål genom att få rekommenderade förändring och sedan gör man en uppföljning på det.

Den andra varianten av hälsoundersökning i Stockholm kallas stressprofil. Just denna undersökning inriktar sig på hur jobbsituationen och livssituationen samt fritiden ser ut. Man kan sedan utreda hur det går att undvika sjukskrivningar och ohälsa om det skulle vara en risk.

I storstaden

Just i större städer så är man mer utsatt för potentiella bakterier och sjukdomar. Så att göra en hälsundersökning i Stockholm är väldigt viktigt för att förebygga och undvika eventuella sjukdomar. De allvarliga sjukdomarna kan härstamma från mindre hälsoproblem som utvecklas. Det kan finnas en så enkel lösning att undvika risken att utveckla en allvarlig sjukdom, genom att till exempel ändra sina matvanor.

Om stressen

Stress är en riktigt stor bov för folkhälsan i huvudstaden. Många känner inte ens av stressen förrän det är försent och den redan bryter ner kroppen. Vid en hälsoundersökning i Stockholm så kan man upptäcka att man lever med mycket stress utan att man egentligen känner av det. På grund av det hektiska liv man lever och alla andra runt omkring en lever så kan det vara svårt att stanna upp och känna efter hur man mår egentligen.

Är du osäker på din hälsa och bor i huvudstaden så kanske du ska gå på en hälsoundersökning i Stockholm och även ge det rådet till dina nära och kära.