Plåtbearbetning med Emab


Varför ska man använda sig utav plåtbearbetning hos Emab? Jo, för att ibland ställer man högre krav på en produkt och man vill forma den efter sina egna behov, då de produkter som finns i standardsortimentet inte alltid passar in i tänkt miljö. När man bearbetar plåten så kan man få exakt den form och estetik man önskar. Det finns en hel rad med processer som ingår i begreppet plåtbearbetning. Vanligtvis är den första processen att plåten pressas eller trycks för att erhålla önskad form. Pressningen kan antingen ske manuellt eller med hjälp av automatik. Processen är väldigt simpel och innebär att plåten pressas och slåss till önskad form fås. Detta sker upprepande gånger ända tills man får önskad form.

Det som sker efter att plåten pressas är att den djupdras, här krävs en väldigt hög presskraft och används då plåten kräver en oerhört jämn yta. Därefter kan plåten laserskäras. Detta är en metod som används när skärningen behöver vara väldigt precis. Vid laserskärning använder man sig utav fiberteknik för att uppnå precisa resultat och de former som annars är helt omöjliga att uppnå. För att få till en perfekt kant på plåten så använder man sig utav kantpressning. I denna process har man ett öververktyg och ett underverktyg. Det första steget är att placera plåten på underverktyget, som i vardagligt språk kallas för dyna. Därefter pressas plåten med en enorm kraft med hjälp utav öververktyget och på så vis uppstår en kant.Plåtbearbetning hos Emab

För att fullända plåten och få till önskad form används slutligen robotsvetsning. Detta innebär att man värmer upp två olika plåtbitar i så höga temperaturer att de sammanfogas och blir till en enda plåtbit. När plåtbitarna smälts ihop bildas en så kallad svetsfog. För att uppnå en svetsfog som ser bra ut och är acceptabel ska man undvika smuts och oxider på plåten.
Emab är ett företag med lång erfarenhet och en mycket bred kunskap inom ämnet och kan med största sannolikhet hjälpa dig med dina frågor och problem.

http://www.emab.com