Vattenanalys för kvalitativt vatten

AquaInventSmakar ditt vatten surt? Är det missfärgat? Får du kalkbeläggningar i kastrullen efter du kokat vatten? Då bör du beställa en vattenanalys för att ta reda på vad vad det är som inte stämmer. Dessa problem behöver inte vara farliga men de kan vara väl så irriterande, som tur är så finns det åtgärder för det mesta idag.

Vatten i Sverige:

I Sverige är rent vatten en självklarhet men i övriga världen är det långt ifrån just det. 663 miljoner människor lever idag utan detta. I Sverige arbetar både kommuner, livsmedelsverket men även en del företag för att du ska ha rent vatten varje dag.

Vårt dricksvatten är det livsmedel som kontrolleras hårdast i Sverige. Det finns krav på kvalité samt hur mätningar och kontroller ska utföras. Sverige införde år 2004 EU:s ”vattendirektiv” i sin lagstiftning. Detta ramdirektiv har som slutgiltigt mål att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser. Ändå skrev Dagens Nyheter såhär 2014 ”undersökningar visar att vart tredje svenskt grundvattenprov är förorenat med växtskyddsmedel.” Jämför man med en del andra länder har Sverige kommit en bra bit på vägen men vi har en lång väg kvar innan vi når vårt mål.

Det är bestämt i svensk lagstiftning att vårt kära H20 inte får innehålla skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen. Problemet är bara att om du har en egen brunn så är du själv ansvarig för kvalitén på ditt vatten och för underhåll av brunnen. Detta är inte alltid så enkelt men ett bra sätt att hålla kolla den och dess innehåll är göra en vattenanalys för att ta reda på om du eventuellt bör ta till några åtgärder för att förbättra kvalitén. En vanlig åtgärd är att man får installera ett vattenfilter.

Vid installation av vattenfilter:

När du ska installera ett vattenfilter finns det flera parametrar du bör ha i åtanke. Du vill ha koll på vad det är för typ av filter som ska installeras och vad det är som filtret ska förhindra. Det finns nämligen olika filter för olika typer av problem. Vissa filter kan hantera surt och aggressivt vatten medans andra har som fokus att filtrera bort järn, slam, arsenik, fluorid eller bakterier.
Det finns även kombinationsfilter som kan hantera filtrering av flera av dessa ämnen på samma gång. Installationen av ditt filter bör därför alltid grundas på en noggrann vattenanalys för att ge dig rätt filter.