Turboaggregat och dess tillämpningsområde

Ett turboaggregat är en del som förstärker motorns kapacitet. Har man ett turboaggregat monterat blir motorn effektivare. Om du har en bil med turbo märker du störst skillnad vid omkörningar (om du har kört bil utan turbo innan). Bilen accelererar snabbare, och den orkar mer även då det gäller att dra till exempel släpkärra.

Ett turboaggregat fungerar ungefär som en kompressor. Avgaser som kolven trycker ut med högt tryck från förbränningsrummet driver turbon. Ett turbinhjul drivs då igång, och driver i sin tur kompressorhjulet som är placerat på andra sidan av turbon. Luften som kommer in komprimeras genom att blåsas in i förbränningsrummet. Denna process ger då en bättre effekt.

Den vanligaste anledningen till att man byter ut sitt turboaggregat är att det blir slitet eller går sönder. I detta fall väljer man oftast ett likadant som det man hade innan.
I andra fall kan det vara så att man vill trimma sin bil, att optimera motorn. Det blir dock ett större arbete som krävs vid det senare alternativet. Om man ska optimera sin motor måste man anpassa systemet så att det passar till vald turbo.

När du har bestämt dig för att köpa ett nytt turboaggregat gäller det bara att hitta bästa möjliga säljare till det. Motorsport och delar är ett populärt område och det finns många återförsäljare. Det finns billigare delar med lägre kvalitet och likadant dyrare delar med högre kvalitet. Har man lite tur kan man dock hitta bra kvalitet till ett bra pris.

Enklaste sättet att hitta och kunna jämföra delar och priser är via nätet. Det finns bra nätbutiker, som Overtake, där det finns ett bra urval till vettiga priser. Här satsas det på kvalitet. De har god erfarenhet inom branschen, och de kan komma med goda råd. De hjälper gärna dig att hitta just det turboaggregatet du behöver.

Effektiv kemtvätt i Göteborg

L-A Tvätt har 40 års erfarenhet av professionell tvättservice och jobbar mot hotell, restauranger och industrier i Göteborgsområdet. Tack vare den långa erfarenheten och sin stora flexibilitet kan företaget anpassa sin tvättmetod till just den textil som kunden behöver få tvättad.

Ett miljömedvetet företag

L-A Tvätt tar ansvar för kunden, miljön samt för textilierna som lämnas in. Man jobbar kontinuerligt med att anpassa tvättmetoderna för att minska miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling. Föreningen Svensk Miljöbas har diplomerat L-A Tvätt utifrån sina höga krav på miljöstandard. Företaget använder svanmärkta tvättmedel, vilket är en fördel för textilierna då dessa rengöringsmedel sliter mindre på materialet. Tvättleveranserna samordnas för att minimera miljöpåverkan, vilket innebär att kunden slipper hantera många mindre leveranser under dagen. Under användning kommer textilierna sedan att vara vänliga både mot personal och kunder som kommer i kontakt med dem. Detta är en särskild fördel för det företag som behöver tvätt av stora mängder med arbetskläder, eftersom personalens hälsa direkt påverkar produktiviteten i verksamheten.

Förmånlig tvätt i alla typer av material med moderna maskiner

Den som söker ett företag för kemtvätt i Göteborg har en stor fördel i att vända sig till L-A Tvätt. Firman kombinerar det lilla företagets smidighet och personliga kontakt med det stora företagets kapacitet för att hantera stora volymer. Det hotell, den restaurang och det företag som enbart använder sig av egen textil kan utan problem skicka all tvätt till L-A Tvätt, oavsett om den är i bomull, syntet, läder eller linne och få den väl omhändertagen.

Man uppdaterar maskinparken regelbundet för att ha de bästa och mest kapacitetsstarka apparaterna och har just investerat i två naturgasdrivna torktumlare. Detta gör att det företag som lämnar in en stor volym tvätt kan räkna med att få sin order behandlad lika snabbt och effektivt som ett företag som har en liten tvättvolym. Om det skulle ingå känsliga material i denna order är detta heller inget problem.

Plåtbearbetning med Emab


Varför ska man använda sig utav plåtbearbetning hos Emab? Jo, för att ibland ställer man högre krav på en produkt och man vill forma den efter sina egna behov, då de produkter som finns i standardsortimentet inte alltid passar in i tänkt miljö. När man bearbetar plåten så kan man få exakt den form och estetik man önskar. Det finns en hel rad med processer som ingår i begreppet plåtbearbetning. Vanligtvis är den första processen att plåten pressas eller trycks för att erhålla önskad form. Pressningen kan antingen ske manuellt eller med hjälp av automatik. Processen är väldigt simpel och innebär att plåten pressas och slåss till önskad form fås. Detta sker upprepande gånger ända tills man får önskad form.

Det som sker efter att plåten pressas är att den djupdras, här krävs en väldigt hög presskraft och används då plåten kräver en oerhört jämn yta. Därefter kan plåten laserskäras. Detta är en metod som används när skärningen behöver vara väldigt precis. Vid laserskärning använder man sig utav fiberteknik för att uppnå precisa resultat och de former som annars är helt omöjliga att uppnå. För att få till en perfekt kant på plåten så använder man sig utav kantpressning. I denna process har man ett öververktyg och ett underverktyg. Det första steget är att placera plåten på underverktyget, som i vardagligt språk kallas för dyna. Därefter pressas plåten med en enorm kraft med hjälp utav öververktyget och på så vis uppstår en kant.Plåtbearbetning hos Emab

För att fullända plåten och få till önskad form används slutligen robotsvetsning. Detta innebär att man värmer upp två olika plåtbitar i så höga temperaturer att de sammanfogas och blir till en enda plåtbit. När plåtbitarna smälts ihop bildas en så kallad svetsfog. För att uppnå en svetsfog som ser bra ut och är acceptabel ska man undvika smuts och oxider på plåten.
Emab är ett företag med lång erfarenhet och en mycket bred kunskap inom ämnet och kan med största sannolikhet hjälpa dig med dina frågor och problem.

http://www.emab.com

Lokaler i Lidköping – en svårighet

När det handlar om lokaler I Lidköping är det idag rätt svårt att hitta en bra företagslokal som man kan använda sig av för egen verksamhet. Därför är det ytterst viktigt att innan man ger sig ut på jakt efter lokaler i Lidköping, ser till att ha funderat noga över vad det är man vill att det lokaler i Lidköping ska uppfylla i krav.

Här är några tips på vad som är viktigt att tänka på inför val av lokaler i Lidköping. Det kan bland annat vara:

Se alltid till att hitta lokaler i Lidköping som ligger någorlunda centralt och där man som arbetare kan ta sig lätt till lokalen med både bil, cykel och kollektivtrafik.
Det är bra att se över lokalen så att det man har föreställt sig ska kunna få plats och att man kan använda lokalen som det var tänkt.
Dessutom är det också bra att se till att hyra lokaler i Lidköping som har en normal hyra och att det inte får kosta allt för mycket när man har bestämt sig för att hyra en plats.
Det är också viktigt att ha i åtanke att ju mer man har som kriterium att en viss lokal ska uppfylla, desto längre tid kommer det ta att hitta just de lokalerna i Lidköping som man har strävat efter. Inte nog med att det redan idag är rätt svårt att hitta lokaler i Lidköping, man ska också ha i åtanke att man i princip får ta det som erbjuds. Är det så att man inte väljer att ta chansen, då är det stor sannolikhet att någon annan väljer att hyra den lokalen i Lidköping som du kanske tänkte dig från första början.Lokaler i Lidköping

Oavsett var din lokal ligger så är det fint i Lidköping och om du tar hjälp av bostadsförmedlare kommer de hjälpa dig på bästa sätt.

 

Hälsoundersökning i Stockholm

sweden-1289331_640

Att göra en hälsoundersökning i Stockholm borde vara något obligatoriskt för alla. För att i förebyggande syfte kunna upptäcka riskfaktorer som påverkar hälsan negativt och upptäcka allvarliga sjukdomar i god tid.

Hur hälsokontrollen går till

När du ska göra en hälsokontroll i Stockholm så finns det olika varianter beroende på vad du känner att du har för behov. Först och främst så kollar man på hälsoprofilen. Hälsoprofilen är en undersökning på personens livsstil, beteende, kroppsbyggnad och blodtryck. Alla dessa faktorer plussar man ihop och får en bild av hälsans nuläge. Sedan sätter man upp ett mål genom att få rekommenderade förändring och sedan gör man en uppföljning på det.

Den andra varianten av hälsoundersökning i Stockholm kallas stressprofil. Just denna undersökning inriktar sig på hur jobbsituationen och livssituationen samt fritiden ser ut. Man kan sedan utreda hur det går att undvika sjukskrivningar och ohälsa om det skulle vara en risk.

I storstaden

Just i större städer så är man mer utsatt för potentiella bakterier och sjukdomar. Så att göra en hälsundersökning i Stockholm är väldigt viktigt för att förebygga och undvika eventuella sjukdomar. De allvarliga sjukdomarna kan härstamma från mindre hälsoproblem som utvecklas. Det kan finnas en så enkel lösning att undvika risken att utveckla en allvarlig sjukdom, genom att till exempel ändra sina matvanor.

Om stressen

Stress är en riktigt stor bov för folkhälsan i huvudstaden. Många känner inte ens av stressen förrän det är försent och den redan bryter ner kroppen. Vid en hälsoundersökning i Stockholm så kan man upptäcka att man lever med mycket stress utan att man egentligen känner av det. På grund av det hektiska liv man lever och alla andra runt omkring en lever så kan det vara svårt att stanna upp och känna efter hur man mår egentligen.

Är du osäker på din hälsa och bor i huvudstaden så kanske du ska gå på en hälsoundersökning i Stockholm och även ge det rådet till dina nära och kära.

Vad gör ett ställverk?

Ställverk är en anläggning som finns i varje knutpunkt i ett elnät och gör det möjligt att fördela ström i flera ledningar på ett säkert sätt. Man får en väldigt effektiv strömhantering med ställverk.

light-bulb-503881_1280

Vad är då skillnaden på ställverk och elcentraler?

Om man bortser från storleken på dem så är det inte så stor skillnad. Deras huvuduppgift är desamma, att fördela strömmen och skydda om det uppstår ett fel någonstans i elnätet. En elcentral, även kallat proppskåp eller säkringsskåp, sitter oftast i hallen eller källaren i de flesta hem. Om man bor i lägenhet finns det ett stort ställverk oftast nere i källaren och sedan ett mindre i lägenheten som nämnt innan de kallade proppskåpet. I dessa skåp sitter det förutom säkringar ofta en jordfelsbrytare och en huvudbrytare för att enkelt kunna bryta all ström.

Olika typer av ställverk

Det finns högspänningsställverk, mellanspänningsställverk, lågspänningsställverk och även mobila ställverksanläggningar.

Lågspänningsställverk är ett kompakt, modulbyggt ställverk som kan skräddarsys efter alla slags byggnader och industriell användning.

Mellanspänningsställverk finns kapslade i skåp, med ett skåp för varje utgående ledning och varje brytare. Detta ställverk arbetar i stora industrier och kommersiella fastigheter.

Ett högspänningsställverk är ofta stora anläggningar som är placerade utomhus och dessa används i stamnät och regionnät.

De mobila ställverksanläggningarna är väldigt smidiga och kommer ofta som en släpvagn också kallas servicevagn. Dessa anpassas efter kundens behov och är avsedd för förbikoppling av nätstationer. Dessa nätstationer används för att ändra mellanspänning till lågspänning och sedan vidare till hushållen.
Koppling och montering av ställverk är inget man ska ge sig på själv utan här krävs det utbildade och kunniga personer. Att byta ut proppar och mindre åtgärder kan man göra själv men är det något större som inte fungerar bör man vända sig till dom som kan. Både för att inte något mer ska gå sönder och för att undvika olyckor. El är något man bör har respekt för och inte experimentera med.

Den moderna skruvkompressorn

skruvkompressor

I takt med åtstramade budgetar, krav på miljövänliga industrier och en kraftig utveckling av olika material, för att klara marknadens konstanta krav på utveckling och hållbarhet, finns skruvkompressorn numera i ett antal olika typer och former.

Tidigare var lufttryck något som bara togs seriöst när det gällde stora industriella produkter som till exempel flygplan. Enklare industrier som dykning, luftgevärsskytte och paintball var det inte någon som tog på allvar, som marknad, och de fick helt enkelt klara sig bäst de kunde med bullriga och ibland mindre miljövänliga produkter. Vad som fanns över helt enkelt, eller gamla modeller andra bytt in mot nyare varianter.

Numera finns det en skruvkompressor för mer eller mindre varje användningsområde. För hobbyverksamheterna har man tagit fram kompressorer som är både mindre och lättare, men framför allt mer tystgående. De har enkla och tydliga panelar så att det är enkelt att kontrollera tryck och styrka. En enklare typ kan variera tryck mellan 3-14 bar.

Med olika drivers och förbättrade sätt att koppla ihop dem med övriga system har man förbättrat hur trycket påverkar system. Lägre och jämnare tryck ger bättre hållbarhet och bibehåller värdet på maskinen längre. Varje kompressor har en motorfunktion likaså och också deras styrkor finns på olika nivåer och kan väljas om man vill ha bensin eller dieseldriven kompressor.

Största skillnad läggs dock på om man ska ha med, eller utan, oljeinsprutning. Vissa typer av användande, som dykning, kräver att luften är 100% ren från ämnen och partiklar som kan ha kommit från processorn själv under processen. Det finns de modeller som byggts med en kemikalisk funktion som separerar eventuell olja och luft, men i de flest fall väljer man att använda en icke oljekrävande skruvkompressor.

Svenska modeller är fortfarande industristandard och en välskött och bibehållen skruvkompressor har ett bra andrahandsvärde ute på marknaden.

Badrumsrenovering i Malmö

renovera-badrum-malmo
Att renovera ett badrum kan emellanåt vara väldigt välbehövligt för att hålla det fräscht och även uppdaterat enligt dagens våtrumsstandard. Det kan då vara väldigt bra att anlita en professionell firma så att arbetet utförs enligt konstens alla regler, och nedan följer en beskrivning av hur det kan gå till när man renoverar ett badrum.

Först sker det ett så kallat kundbesök, där firman helt kostnadsfritt kommer hem till kunden och får höra dina önskemål och tankar. De tar då även mått på badrummet.

Sedan skickas en mycket detaljerad offert hem till dig där både material och arbete är beskrivet för sig och är mycket specificerat. Här ingår exempelvis avfallshantering, transport, VVS och annat övrigt arbete som kommer att kosta och räknas in i arbetet. Du kommer då även att få en skiss över badrummet så att du kan få se hur det kommer att se ut när det är färdigt.

Efter detta sker det en offertgenomgång där firman och ni som kund går igenom allting i offerten tillsammans. De förklarar exempelvis all den inredning och material som de har föreslagit ska finnas i badrummet. Denna offert är absolut inte bindande för kundens del och den kostar heller ingenting.

Om allt sedan känns bra och efter de eventuella ändringarna av offerten görs det en orderbekräftelse där ni returnerar ordern till firman med era underskrifter på.

På det utsatta startdatumet påbörjas själva arbetsutförandet av renoveringen och det brukar ta omkring tre veckor beroende på hur mycket som ska renoveras.

När arbetet sedan är utfört kommer en slutlig besiktning av renoveringen att ske. Ni kommer att få ett kvalitetsdokument där ni kan få en garanti på t.ex. tio års fuktskydd eller liknande.

Om du är sugen på att renovera badrum i Malmö handlar detta inlägg om hur det på ett mycket smidigt sätt kan gå till, självklart kan det variera från företag till företag.

Areamätning av bostäder och lokaler i Stockholm

 

areamätning
Först kan det vara bra att veta varför man gör en areamätning.

Många bostäder och lokaler har visat sig vara felaktigt uppmätta enligt dagens gällande regler. Det i sig kan leda till dyra konsekvenser, både ekonomiskt och juridiskt, när det kommer till försäljning. Är ytorna inte korrekt uppmätta kan det med andra ord leda till tvister mellan köpare och försäljare.

Att det är så viktig att måtten på arean i just Stockholm stämmer, beror på att bostäder här är väldigt dyra och påverkas oerhört mycket av storleken av boendet eller lokalen. Om det skulle visa sig att arean är felaktigt uppmätt och att det faktiskt är större än vad det står innan i kontraktet, då kan det innebära att bostaden/lokalen faktiskt är värd mycket mer än det ursprungliga priset.

En anledning till att ha de korrekta måtten är att arean ligger till grund för den satta hyran på till exempel bostaden. Om måtten då är felaktiga kan det vara så att summan för hyran kan ligga antingen för lågt eller för högt.

Då kommer nästa fråga: Hur går man till väga för att rätta till problemet?

Det finns i detta läge två alternativ. Antingen hyr man in en firma som utför en areamätning av lokalen/bostaden. Annars kan man ladda ner eller skicka efter en broschyr med utförliga regler, och göra mätningen själv. Det svåra när man gör det själv är att man oftast inte har de instrument som firmorna har. Innebörden av att instrument saknas är att det kommer ta mycket längre tid att utföra mätningen, samt att det är svårare att få ett exakt resultat.

Själva mätningen går till så att man mäter rum för rum men man får inte räkna med rum som ligger utanför själva bostaden. Det finns tryckta regler och bestämmelser kring detta.

För att få ett så korrekt resultat som möjligt är det bäst att anlita ett företag med god erfarenhet.

 

Vattenanalys för kvalitativt vatten

AquaInventSmakar ditt vatten surt? Är det missfärgat? Får du kalkbeläggningar i kastrullen efter du kokat vatten? Då bör du beställa en vattenanalys för att ta reda på vad vad det är som inte stämmer. Dessa problem behöver inte vara farliga men de kan vara väl så irriterande, som tur är så finns det åtgärder för det mesta idag.

Vatten i Sverige:

I Sverige är rent vatten en självklarhet men i övriga världen är det långt ifrån just det. 663 miljoner människor lever idag utan detta. I Sverige arbetar både kommuner, livsmedelsverket men även en del företag för att du ska ha rent vatten varje dag.

Vårt dricksvatten är det livsmedel som kontrolleras hårdast i Sverige. Det finns krav på kvalité samt hur mätningar och kontroller ska utföras. Sverige införde år 2004 EU:s ”vattendirektiv” i sin lagstiftning. Detta ramdirektiv har som slutgiltigt mål att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser. Ändå skrev Dagens Nyheter såhär 2014 ”undersökningar visar att vart tredje svenskt grundvattenprov är förorenat med växtskyddsmedel.” Jämför man med en del andra länder har Sverige kommit en bra bit på vägen men vi har en lång väg kvar innan vi når vårt mål.

Det är bestämt i svensk lagstiftning att vårt kära H20 inte får innehålla skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen. Problemet är bara att om du har en egen brunn så är du själv ansvarig för kvalitén på ditt vatten och för underhåll av brunnen. Detta är inte alltid så enkelt men ett bra sätt att hålla kolla den och dess innehåll är göra en vattenanalys för att ta reda på om du eventuellt bör ta till några åtgärder för att förbättra kvalitén. En vanlig åtgärd är att man får installera ett vattenfilter.

Vid installation av vattenfilter:

När du ska installera ett vattenfilter finns det flera parametrar du bör ha i åtanke. Du vill ha koll på vad det är för typ av filter som ska installeras och vad det är som filtret ska förhindra. Det finns nämligen olika filter för olika typer av problem. Vissa filter kan hantera surt och aggressivt vatten medans andra har som fokus att filtrera bort järn, slam, arsenik, fluorid eller bakterier.
Det finns även kombinationsfilter som kan hantera filtrering av flera av dessa ämnen på samma gång. Installationen av ditt filter bör därför alltid grundas på en noggrann vattenanalys för att ge dig rätt filter.