Lyckade fönsterbyten för alla


fönsterbyte

Det kanske verkar enkelt på TV att byta fönster på egen hand men är du oerfaren eller om tiden inte finns är det alltid bättre att be om hjälp. Någon som är mer erfaren och har rätt kunskaper gör ett bättre jobb på kortare tid vilket innebär att helgen för din del kan gå till familjen eller trädgården.

Inte bara behöver man tid och kunskap om hur ett fönsterbyte görs, det behövs verktyg och material utöver fönstret eftersom ett fönsterbyte ibland kräver lite lagningar i fasad och annat. Dessutom är det viktigt att fönstret blir ordentligt monterat för att hålla tätt, annars blir det kostsamt utöver själva bytet eftersom din energiförbrukning kommer öka när du ska värma upp ditt hus.

Det finns olika behov av fönster och tekniker beroende på vilka väderförhållanden som råder. Det kan vara stor skillnad på vad ett fönster utsätts för i norra Sverige jämfört med i södra. Om du behöver fönsterbyte i Skåne kan det vara en idé att ta hjälp från någon som är van vid fönsterbyten i området, någon som vet hur väta påverkar och som ser till att det blir ordentligt tätt. TV-program som visar hur du själv kan göra ett fönsterbyte kanske inte alls spelats in i ditt geografiska område och därför finns risken att saker går fel.

Det finns flera fördelar med ett fönsterbyte. Att byta fönster kan bland annat spara in stora delar av uppvärmningskostnaden vilket gör att det efter redan ett par år har ”betalat sig självt”. Att dessutom få nya och vackra fönster som kanske passar bättre än de som sattes in på 70-talet är en vinst. Att byta fönster istället för att lägga många och långa timmar på att renovera gamla fönster är ytterligare en vinst. Det kan också vara en god idé ur säkerhetssynvinkel eftersom nya fönster är säkrare och mer inbrottssäkra än gamla.