Vad gör ett ställverk?

Ställverk är en anläggning som finns i varje knutpunkt i ett elnät och gör det möjligt att fördela ström i flera ledningar på ett säkert sätt. Man får en väldigt effektiv strömhantering med ställverk.

light-bulb-503881_1280

Vad är då skillnaden på ställverk och elcentraler?

Om man bortser från storleken på dem så är det inte så stor skillnad. Deras huvuduppgift är desamma, att fördela strömmen och skydda om det uppstår ett fel någonstans i elnätet. En elcentral, även kallat proppskåp eller säkringsskåp, sitter oftast i hallen eller källaren i de flesta hem. Om man bor i lägenhet finns det ett stort ställverk oftast nere i källaren och sedan ett mindre i lägenheten som nämnt innan de kallade proppskåpet. I dessa skåp sitter det förutom säkringar ofta en jordfelsbrytare och en huvudbrytare för att enkelt kunna bryta all ström.

Olika typer av ställverk

Det finns högspänningsställverk, mellanspänningsställverk, lågspänningsställverk och även mobila ställverksanläggningar.

Lågspänningsställverk är ett kompakt, modulbyggt ställverk som kan skräddarsys efter alla slags byggnader och industriell användning.

Mellanspänningsställverk finns kapslade i skåp, med ett skåp för varje utgående ledning och varje brytare. Detta ställverk arbetar i stora industrier och kommersiella fastigheter.

Ett högspänningsställverk är ofta stora anläggningar som är placerade utomhus och dessa används i stamnät och regionnät.

De mobila ställverksanläggningarna är väldigt smidiga och kommer ofta som en släpvagn också kallas servicevagn. Dessa anpassas efter kundens behov och är avsedd för förbikoppling av nätstationer. Dessa nätstationer används för att ändra mellanspänning till lågspänning och sedan vidare till hushållen.
Koppling och montering av ställverk är inget man ska ge sig på själv utan här krävs det utbildade och kunniga personer. Att byta ut proppar och mindre åtgärder kan man göra själv men är det något större som inte fungerar bör man vända sig till dom som kan. Både för att inte något mer ska gå sönder och för att undvika olyckor. El är något man bör har respekt för och inte experimentera med.